Tegevused ja täpsustatud eesmärgid:

* Parandada hoolealuste elutingimusi ja teenuste kvaliteeti.
* Kujundada Oru Hooldekodust hästi majandav polüfunktsionaalne sotsiaalkande asutus.
* Osutada võiamlikult erinevaid sotsiaalhoolekande teenuseid.

Oru Hooldekodu põhimäärus