Oleme püüdnud eakatele ja puudega inimestele luua elamiskõlblikud tingimused. 

Pidev  arendamine ja arenemine on Oru Hooldekodu esmaseid prioriteete.
Hooldekodus on tööle rakendatud huviringid, omatakse peenramaad ja väikest kartulimaad

Meie maja on kodune ja ilus !