Personali pidev koolitamine mitmetes erinevates projektides (Soome ja Rootsi koolitusprogrammid) on aidanud hoida Oru Hooldekodu head mainet ja  kujundada hoolealustele arusaam  hoolest, millega neid koheldakse ja võimalustest, mida neile pakutakse.

 

Oru Hooldekodu juhataja Aili Nõupuu

VAATA AMETIJUHENDIT
Tel 47 29459;

 e-post: aili.noupuu@laanenigula.ee


Oru Hooldekodus töötab 7 hooldusõde ja 1 medistiiniõde.

Toitlustab meie maja elanikke 2 kokka ja 2 köögitöölist.

Tel 47 29444