Vahvad üritused ja ekskursioonid on Oru Hooldekodu rahval kavas igal aastal.
  Eakate soovil ja personali heakskiidul on moodustatud  üheksa- liikmeline töögrupp. Neli korda aastas toimuvad koosolekud, kus arutatakse läbi plaanis olevad tööd ja tegemised.

2013 aastal külastatud Padise klooster